Categories
Uncategorized

MONEYCAT CÓ NHỮNG SẢN PHẨM TÀI CHÍNH VI MÔ NÀO?

Khi đăng ký vay tại nền tảng MoneyCat, bạn đã biết MoneyCat có những sản phẩm vay nào và thời gian thanh toán như thế nào chưa? Hãy cùng tìm hiểu nhé!

Với số tiền vay nhỏ và thời gian ngắn, MoneyCat hiện có 4 sản phẩm chính dành cho các khách hàng.

1/ Sản phẩm vay 0% lãi suất và phí cho khách hàng mới

 • Đối tượng áp dụng: Khách hàng mới đăng ký vay lần đầu
 • Giới hạn khoản vay: 250,000 VNĐ
 • Thời hạn vay: 7 ngày
 • Lợi ích: 0% lãi suất và phí khi hoàn trả khoản vay trong 7 ngày

2/ Sản phẩm PDL (Payday loan)

 • Đối tượng áp dụng: Khách hàng đã từng đăng ký vay tại MoneyCat
 • Giới hạn khoản vay: từ 250,000 VNĐ đến 15 triệu VNĐ
 • Thời hạn vay: từ 15 đến 28 ngày
 • Lợi ích: Khoản vay nhỏ, thời gian vay ngắn thích hợp cho nhu cầu tiêu dùng cấp bách, dễ dàng thanh toán và hoàn trả.

3/ Sản phẩm vay trả góp

 • Đối tượng áp dụng: Khách hàng đã từng đăng ký vay tại MoneyCat và có lịch sử vay tốt
 • Giới hạn khoản vay: từ 400,000 VNĐ đến 15 triệu
 • Thời hạn vay: từ 15 đến 90 ngày, được trả gộp gốc và lãi từ 2 – 6 lần
 • Lợi ích: Thanh toán cả gốc và lãi được chia thành nhiều phần nhỏ và thanh toán dần trong thời gian vay, giúp khách hàng không bị gánh nặng thanh toán.

4/ Sản phẩm vay từ đối tác ngân hàng

 • Đối tượng áp dụng: Khách hàng đã từng đăng ký vay tại MoneyCat và có lịch sử vay tốt
 • Giới hạn khoản vay: trên 15 triệu
 • Thời hạn vay: tùy vào chính sách và điều kiện của ngân hàng/ đối tác tài chính
 • Lợi ích: Khách hàng có nhu cầu vay lớn, nằm ngoài các sản phẩm hiện có của MoneyCat, sẽ được kết nối với ngân hàng/ tổ chức tài chính khác, dựa trên sự đồng ý của khách hàng. Do đó, khách hàng có nhiều sự lựa chọn đáp ứng nhu cầu vay hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *