Categories
Uncategorized

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI COVID

 • Căn cứ Hướng dẫn của Ngân hàng nhà nước 01/2020/TT-NHNN ngày 13/03/2021 về việc hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid;
 • Căn cứ Thỏa thuận giữa MoneyCat và Đối tác cho vay về việc hợp tác hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid.

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG :

 • Khách hàng đang gặp khó khăn bởi dịch Covid và có Hợp đồng vay được giải ngân từ ngày 27/04/2021 đến ngày 27/05/2021.
 • Đối với các khoản vay phát sinh trước thời điểm nêu trên, nếu Khách hàng đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch Covid-19, Khách hàng cũng có thể làm thủ tục xin hỗ trợ từ Công ty, theo hướng dẫn bên dưới.

II. CHỨNG TỪ YÊU CẦU (có thể bổ sung thêm theo yêu cầu của MoneyCat, tùy từng trường hợp)

 1. Các trường hợp đã và đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung:
 • Giấy xác nhận tại cơ sở cách ly

2. Các trường hợp sinh sống ở khu vực bị phong tỏa:

 • Gửi định vị vị trí đang ở

3. Các trường hợp thuộc nhóm nghề: dịch vụ, du lịch, quán ăn, giải trí – những dịch vụ không thiết yếu bị mất việc làm, nghỉ không lương , giảm thu nhập: có thể cung cấp một trong các giấy tờ sau, hoặc theo yêu cầu của Công ty

 • Bổ sung giấy phép đăng ký kinh doanh
 • Bổ sung hợp đồng lao động
 • Bổ sung thẻ nhân viên 
 • Đơn hay email thông báo cắt giảm lương của đơn vị làm việc.
 • Đơn hay email thông báo xác nhận thôi việc của đơn vị làm việc.

4. Các trường hợp khách hàng chạy xe ôm công nghệ

 • Bổ sung hình ảnh thu nhập từ ứng dụng chạy xe 2 tháng gần nhất.

III. QUY TRÌNH XỬ LÝ

Khách hàng nộp chứng từ yêu cầu + đơn xin hỗ trợ thanh toán do covid (tải tại đây) bằng một trong các hình thức sau:

Dựa trên tính đầy đủ và hợp lý của hồ sơ mà Khách hàng cung cấp, MoneyCat sẽ xem xét từng trường hợp và tiến hành thông báo cho Khách hàng trong vòng 07 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ từ Khách hàng.

T.M NỀN TẢNG MONEYCAT

TỔNG GIÁM ĐỐC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *